Úvodní stránka/Semináře, sympozia a kulaté stoly
Úvodní stránka/Semináře, sympozia a kulaté stoly

Semináře, sympozia a kulaté stoly

Rok 2024

 • Webinář – elektronický podpis v praxi

  17. 6. 2024

 • Pracovní setkání zástupců Jihomoravského kraje, krajské pobočky Úřadu práce ČR, hospodářských komor, regionální kanceláře agentury CzechInvest v Jihomoravském kraji, JIC a Centra pro cizince Jihomoravského kraje

  12. 6. 2024

 • Seminář – Investice do bydlení a modrozelené infrastruktury

  30. 1. 2024

 • Seminář k nové výzvě URBACT

  30. 1. 2024

Rok 2023

 • Pracovní setkání zástupců Jihomoravského kraje, krajské pobočky Úřadu práce ČR, hospodářských komor, regionální kanceláře agentury CzechInvest v Jihomoravském kraji a Centra pro cizince Jihomoravského kraje

  11. 12. 2023

 • Dotační příležitosti v roce 2024

  7. 11. 2023

 • Jak na komunitní energetiku a posílení odolnosti území

  5. 10. 2023

 • Pracovní setkání zástupců Jihomoravského kraje, krajské pobočky Úřadu práce ČR, hospodářských komor, regionální kanceláře agentury CzechInvest v Jihomoravském kraji a Jihomoravského inovačního centra

  5. 6. 2023

 • Diskusní jednání k rozvoji Moravskokrumlovska a přípravě projektů v území

  12. 4. 2023

 • Diskusní jednání k rozvoji Znojemska a přípravě projektů v území

  15. 2. 2023

Rok 2022

 • Avízo ke krajským dotačním programům v roce 2023

  14. 12. 2022

 • Pracovní setkání zástupců Jihomoravského kraje, krajské pobočky Úřadu práce ČR, hospodářských komor, regionální kanceláře agentury CzechInvest v Jihomoravském kraji a Jihomoravského inovačního centra

  5. 12. 2022

 • Workshop k Hospodářské strategii a případovým studiím HSOÚ SO ORP Hodonín a Veselí nad Moravou

  24. 11. 2022

 • Workshop Investice do veřejné infrastruktury

  16. 6. 2022

 • Seminář k příkladům dobré praxe a možností financování adaptačních opatření na změnu klimatu

  24. 3. 2022

 • Konzultační seminář pro potenciální žadatele do programu IROP 2021-2027

  2. 3. 2022

 • Regionální sympozium „Dotační příležitost pro Vaši obec“

  27. 1. 2022

 • Seminář Plánované dotační programy JMK v roce 2022

  18. 1. 2022

Rok 2021

 • Seminář „Dotační příležitosti pro obce v roce 2022“

  10. 11. 2021

 • Seminář – Příprava a realizace malých vodních ploch v území Jihomoravského kraje

  27. 4. 2021

Rok 2020

 • Jednání se zástupci MAS

  3. 9. 2020

 • Rozvoj a financování cestovního ruchu v Jihomoravském kraji

  17. 1. 2020

Rok 2019

 • Expertní setkání k tvorbě strategické vize a cílů Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

  6. 12. 2019

 • Regionální sympozium

  20. 11. 2019

 • Predikce trhu práce – KOMPAS

  4. 11. 2019

 • Plánované dotační programy JMK 2020

  30. 10. 2019

 • Diskuzní seminář rozvoj talentu zaměstnanců na příkladech dobré praxe

  23. 10. 2019

 • Rešerše podkladů k problematice sucha a hospodaření s vodou v Jihomoravském kraji

  22. 10. 2019

 • Jednání regionalistů ORP V Jihomoravském kraji

  20. 9. 2019

 • Pracovní setkání se zástupci Úřadu práce, hospodářských komor, Agentury Czechinvest a Jihomoravského inovačního centra

  15. 5. 2019

 • Praktické ukázky ke zmírnění dopadů klimatických změn v jihomoravské krajině

  6. 5. 2019

 • EuroVelo trasy v území Jihomoravského kraje

  29. 4. 2019

Rok 2018

 • Odborný seminář „Výsadba zeleně v jihomoravské krajině“

  11. 9. 2018

 • Pracovní setkání se zástupci mikroregionů

  5. 6. 2018

 • Pracovní setkání vedoucích odborů regionálního rozvoje krajských úřadů

  19. 1. 2018