Jednání regionalistů ORP V Jihomoravském kraji

20. 9. 2019

S ohledem na tvorbu Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (dále Strategie) se dne 20.09.2019 konalo v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje setkání s regionalisty správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Předmět jednání byla především, jak je již výše zmíněno, tvorba Strategie a to i v kontextu návaznosti na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+. Regionalisté tak dostali možnost zasáhnout do tvorby Strategie a dám nám jejich pohled na budoucí směřování rozvoje našeho kraje.

Prezentace ke stažení

Pozvánka

Stáhnout zde (PDF)

Program

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace SRR ČR 2021+

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace SRJMK 2021+

Stáhnout zde (PDF)