Úvodní stránka/Pracovní skupiny
Úvodní stránka/Pracovní skupiny

Pracovní skupiny RSK JMK

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) může dle bodu 6 čl. 3 Statutu RSK JMK vytvořit dočasné pracovní skupiny za účasti představitelů regionálních, hospodářských, sociálních partnerů a zájmových sdružení.

Pracovní skupiny jsou tematické a řeší vždy určitou problematiku, kterou lze považovat za důležitou z hlediska územního rozvoje daného kraje. Zpravidla se také jedná o oblasti, ve kterých působí celá řada aktérů. Pracovní skupiny RSK JMK tedy představují platformu, na které se tito aktéři mohou setkávat a diskutovat dílčí témata a aktivity Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje, vybírat a sledovat strategické projekty pro danou oblast.

Podle Statutu RSK schváleným ministrem pro místní rozvoj ustavují Regionální stálé konference povinně minimálně 3 pracovní skupiny:

Na svých dalších zasedáních se členové RSK JMK shodli na vytvoření dalších pracovních skupin: