Informační systém projektových záměrů (ISPZ)

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který je centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky a jednou velkou základnou pro projekty Národního investičního plánu, ale i projekty menšího rázu. Prostřednictvím těchto dat dochází také k efektivnějšímu zacílení dotačních titulů.

Informační systém je primárně určen pro sběr projektových záměrů obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací či orgánů státní správy aj. Vkládat své projektové záměry může kdokoliv, mj. i jakýkoliv ekonomický subjekt či fyzický osoba. Systém poskytne ve zjednodušené podobě informace také široké veřejnosti formou open dat. Takže se i běžný občan z databáze dozví, že se v jeho městě plánuje nový depozitář, cyklistický velodrom, požární stanice nebo rozšíření stávajících sociálních služeb.

Bližší informace a návod k práci s ISPZ naleznete v záznamu ze semináře a uživatelské příručce níže:

Informační systém projektových záměrů (ISPZ)

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který je centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky a jednou velkou základnou pro projekty Národního investičního plánu, ale i projekty menšího rázu. Prostřednictvím těchto dat dochází také k efektivnějšímu zacílení dotačních titulů.

Informační systém je primárně určen pro sběr projektových záměrů obcí, krajů a jimi zřizovaných organizací či orgánů státní správy aj. Vkládat své projektové záměry může kdokoliv, mj. i jakýkoliv ekonomický subjekt či fyzický osoba. Systém poskytne ve zjednodušené podobě informace také široké veřejnosti formou open dat. Takže se i běžný občan z databáze dozví, že se v jeho městě plánuje nový depozitář, cyklistický velodrom, požární stanice nebo rozšíření stávajících sociálních služeb.

Bližší informace a návod k práci s ISPZ naleznete v záznamu ze semináře a uživatelské příručce níže:

Vstup do ISPZ

Webová aplikace pro zadávání a správu projektových záměrů z celého území ČR.

Přejít na ISPZ

Uživatelská příručka ISPZ

Kompletní uživatelská příručka pro práci s informačním systémem projektových záměrů.

Stáhnout zde (PDF)