Úvodní stránka/Koncepční a strategické dokumenty
Úvodní stránka/Koncepční a strategické dokumenty

Koncepční a strategické dokumenty

Na tomto místě jsou uvedeny některé nejvýznamnější koncepční a strategické dokumenty. V sekci koncepční dokumenty naleznete základní dokumenty na evropské, národní, krajské a regionální úrovni. V sekci Regionální akční plán podrobné informace k RAP pro území Jihomoravského kraje v současném i předešlém programovém období. V sekci analýzy pak zpracované analýzy. Kromě toho zde naleznete případové studie hospodářsky a sociálně ohrožených území.