Úvodní stránka/Koncepční a strategické dokumenty/Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Hospodářsky a sociálně ohrožená území

Usnesením vlády České republiky č. 775 ze dne 04. 11. 2019 byla schválena Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „Strategie“), která byla zpracována na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním smyslem je identifikovat tematické oblasti, ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický přístup (územní dimenze), a zároveň určit, jaké různé intervence by měly být realizovány v období platnosti Strategie 2021-2027 v odlišných územích. Smyslem tohoto kroku je posílení územní konkurenceschopnosti, ke snižování regionálních odlišností (disparit) a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území.

Podle SRR ČR 2021+ spadají mezi hospodářsky a sociálně ohrožená území JMK všechna SO ORP okresů Znojmo a Hodonín, konkrétně se jedná o SO ORP Znojmo a Moravský Krumlov v okresu Znojmo a SO ORP Kyjov, Hodonín a Veselí nad Moravou v okresu Hodonín.

Případové studie hospodářsky a sociálně ohrožených území v Jihomoravském kraji

Případová studie HSOÚ SO ORP Hodonín

Stáhnout zde (PDF)

Případová studie HSOÚ SO ORP Kyjov

Stáhnout zde (PDF)

Případová studie HSOÚ SO ORP Veselí nad Moravou

Stáhnout zde (PDF)

Případová studie HSOÚ SO ORP Moravský Krumlov

Stáhnout zde (PDF)

Případová studie HSOÚ SO ORP Znojmo

Stáhnout zde (PDF)