Úvodní stránka/Koncepční a strategické dokumenty/Krajský akční plán vzdělávání
Úvodní stránka/Koncepční a strategické dokumenty/Krajský akční plán vzdělávání

Krajský akční plán vzdělávání

Krajský akční plán vzdělávání (KAP), bude podle Metodického pokynu pro KAP prioritně zaměřen na oblast středních a vyšších odborných škol. V případě některých intervencí se počítá s podporou základních a mateřských škol (zejm. v případě polytechnického vzdělávání, kariérového poradenství a podpory podnikavosti).

KAP má přispět k:

  • zavedení priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol,

  • systémovému zlepšení řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání,

  • začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,

  • vzdělávání vedení škol a zřizovatelů,

  • spolupráce v území v oblasti kvalitního řízení škol a zvyšování kvality ve vzdělávání,

  • společnému porozumění cíli: orientace na kvalitu, vzdělávání dítěte / žáka jako ústřední bod,

  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte / žáka,

  • zlepšení spolupráce v území.

KAP stanoví priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami (evidence based). Bude zpracováván ve spolupráci s partnery v území ve spolupráci s odborným garantem KAP.

KAP nebude novou strategií v území, novým Dlouhodobým záměrem (DZ) – jeho principem bude stavět na tom, co v kraji již vzniklo (DZ, RIS3, Sektorová dohoda) a převést to do zacílených, konkrétních aktivit a projektů.

KAP má umožnit krajům plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV ve shodě s dlouhodobými potřebami  a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR.

Ke stažení

Aktuální znění KAP

Verze schválena v květnu 2023

Stáhnout zde (PDF)

KAP 3 byl schválen Regionální stálou konferencí Jihomoravského kraje usnesením č. 3/23/RSK 29 a Radou Jihomoravského kraje usnesením č. 6844/23/R100.