Analýzy

 • Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje

  2. 3. 2023

 • Vymezení nižších a malých center osídlení v území Jihomoravského kraje

  22. 9. 2022

 • Dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje 2018

  28. 6. 2018

Případové studie hospodářsky a sociálně ohrožených území

 • Případová studie HSOÚ SO ORP Znojmo

  1. 3. 2023

 • Případová studie HSOÚ SO ORP Veselí nad Moravou

  4. 1. 2023

 • Případová studie HSOÚ SO ORP Hodonín

  31. 12. 2022

 • Případová studie HSOÚ SO ORP Kyjov

  15. 6. 2022