Analýzy

  • Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje

    2. 3. 2023

  • Vymezení nižších a malých center osídlení v území Jihomoravského kraje

    22. 9. 2022

  • Dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje 2018

    28. 6. 2018