Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje

2. 3. 2023

Cílem Strategie bylo zhodnocení stavu a vývoje tzv. znevýhodněných částí kraje ve srovnání s Brněnskou metropolitní oblastí a navržení vhodných opatření pro snižování těchto rozdílů. Vybranými územími se pro tuto Strategii rozumí všechny SO POU, které se nacházejí mimo Brněnskou metropolitní oblast (dále jen „BMO“), případně jejichž území do BMO spadá jenom částečně. Zpracovatelem Strategie je KPMG Česká republika, s.r.o.

Výsledná Strategie s platností do roku 2030 je tvořena ze třech základních částí – analytické, návrhové a implementační. Kompletní verze Strategie naleznete v sekci Ke stažení, interaktivní návrhovou část lze procházet v PowerBI reportu níže.

Interaktivní návrhová část Hospodářské strategie:

Ke stažení:

Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace Hospodářské strategie JMK

Stáhnout zde (PDF)

Zápis z projednání Hospodářské strategie JMK
dne 20. 3. 2023

Stáhnout zde (PDF)