Vymezení nižších a malých center osídlení v území Jihomoravského kraje

22. 9. 2022

Jihomoravský kraj byl na přelomu srpna a září 2022 pověřen vymezením nižších a malých center v Jihomoravském kraji pro účely specifického cíle 6.1. Čistá a aktivní mobilita v IROP 2021–2027.

Zde naleznete důvodovou zprávu a seznam nižších a malých center v Jihomoravském kraji v excelovské tabulce.

Ke stažení

Odůvodnění návrhu vymezení nižších a malých center v JMK

Stáhnout zde (PDF)

Tabulka: Centra osídlení – vymezení nižších a malých center v území JMK

Stáhnout zde (XLSX)