Regionální sympozium „Dotační příležitost pro Vaši obec“

27. 1. 2022

Cílová skupina: zástupci obcí a měst Jihomoravského kraje

Forma semináře: online prostřednictvím aplikace MS Teams

Den a doba konání semináře: 27. ledna 2022 od 9:00 do 12:00 hodin

Program

08:50 – 09:00 Přihlášení účastníků

09:00 – 09:10 Přivítání účastníků
Ing. Jan Zámečník, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

09:10 – 10:40 Integrovaný regionální operační program 2021-2027, diskuze
Mgr. Ljubomir Džingozov, ředitel Územního odboru IROP pro Jihomoravský kraj
Prezentace Integrovaného regionálního operačního programu
Konzultační služby Centra pro regionální rozvoj ČR

10:40 – 10:45 Přestávka

10:45 – 12:00 Operační program Životní prostředí 2021-2027, diskuze
Ing. Martin Kubica, ředitel sekce realizace projektů ochrany životního, Státní fond životního prostředí ČR
Prezentace Operačního programu Životní prostředí
Konzultační služby Státního fondu ŽP ČR

Prezentace ke stažení

Prezentace IROP 2021

Stáhnout zde (PPTX)

Prezentace SFŽP OPŽP 21

Stáhnout zde (PPTX)