Seminář Plánované dotační programy JMK v roce 2022

18. 1. 2022

Cílová skupina: zástupci obcí a měst Jihomoravského kraje

Forma semináře: online prostřednictvím aplikace MS Teams

Den a doba konání semináře: 18. ledna 2022 od 9:00 do 11:30 hodin

Seminář byl organizován v rámci projektu Jihomoravského kraje „Zajištění činnosti Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje IV“, který je spolufinancován z Operačního programu Technická pomoc pro období 2014 – 2020.

Program

08:40 – 09:00 Prezence účastníků

09:00 – 09:10 Přivítání účastníků
(Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje).

09:10 – 10:10 Dotační programy v gesci odboru regionálního rozvoje, Krú JMK, diskuze

 • Dotační program Podpora rozvoje venkova
 • Dotační program Podpora provozu venkovských prodejen
 • Dotační program Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství
 • Dotační program Podpora včelařství
 • Dotační program OBCHŮDEK 2021+
 • Dotační program Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení
 • Dotační program Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center
 • Dotační program Podpora činnosti destinačních organizací v turistických oblastech
 • Dotační program Rozvoj turistické infrastruktury JMK – Karavanové stání
 • Dotační program Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy
 • Dotační program Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí
 • Dotační program Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu
 • Dotační program Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji III a IV

10:10 – 10:20 Dotační programy v gesci odboru životního prostředí

 • Dotační program v oblasti vodního hospodářství
 • Dotační program v oblasti enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

10:20 – 10:35 Dotační programy v gesci odboru kultury a památkové péče

 • Dotační program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče
 • Dotační program Podpora památek místního významu
 • Dotační program Muzejní noci a noci kostelů

10:35 – 10:40 Dotační program v gesci odboru územního plánování

 • Dotační program Dotace obcím na zpracování územních plánů

10:40 – 10:45 Dotační programy v gesci odboru kanceláře hejtmana

 • Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

10:45 – 10:50 Dotační programy v gesci odboru školství

 • Dotační program pro oblast prevence kriminality

10:50 – 10:55 Dotační programy v gesci odboru sociálních věcí

 • Dotační program Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obci

10:55 – 11:30 Diskuse, individuální konzultace

Prezentace ke stažení

Prezentace ze semináře pro obce dotační programy 2022

Stáhnout zde (PDF)

Nejčastější nedostatky zjištěné při kontrolách dotací

Stáhnout zde (PDF)

Dotační katalog 2022

Stáhnout zde (PDF)