Dne 16. června 2022 se v sídle Krajské úřadu Jihomoravského kraje uskutečnit workshop Investice do veřejné infrastruktury.

Workshop vznikl ve spolupráci Jihomoravského kraje, CzechInvestu, Národní rozvojové banky a Krajské hospodářské komory jižní Moravy.