Případová studie HSOÚ SO ORP Kyjov

15. 6. 2022

Usnesením vlády České republiky č. 775 ze dne 04.11.2019 schválena Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „Strategie“), která byla zpracována na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním smyslem je identifikovat tematické oblasti, ve kterých je potřebný či žádoucí územně specifický přístup (územní dimenze), a zároveň určit, jaké různé intervence by měly být realizovány v období platnosti Strategie 2021-2027 v odlišných územích. Smyslem tohoto kroku je posílení územní konkurenceschopnosti, ke snižování regionálních odlišností (disparit) a nalézání řešení podporujících udržitelný rozvoj území.

Ke stažení

Pilotní případová studie HSOÚ za ORP Kyjov

Stáhnout zde (PDF)