24. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 17. 6. 2022

17. 6. 2022

PS VaZ se na setkání zabývala následujícími body:

  1. Analýza potřeb území (2022–2023) pro potřebu KAP JMK III
  2. Prezentace vybraných aktualizovaných projektových záměrů zařazených v RAP v oblasti školství
  3. Žádosti o zařazení nových projektových záměrů do RAP v oblasti školství
  4. Aktualizace RAP za oblast školství
  5. Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2021
  6. Různé

Ke stažení