Seminář k příkladům dobré praxe a možností financování adaptačních opatření na změnu klimatu

24. 3. 2022

Program semináře byl zaměřen na proces plánování komplexních adaptačních opatření v zastavěném území a volné krajině, praktických zkušenostech spojených s realizací adaptačních opatření získaných od konkrétních realizátorů a představení možností k jejich financování (OPŽP, národní programy MŽP, DP Jihomoravského kraje).

Cílová skupina: zástupci obcí, měst, MAS a dobrovolných svazků obcí, organizace zřizované obcemi.

Místo konání semináře: budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, místnost č. 045A (-2. patro, snížené podlaží).

Den a doba konání semináře: 24. března 2022, 9:00-12:00 hod.

Prezentace ke stažení

SFŽP Prezentace Brno

Stáhnout zde (PDF)

Dražůvky Prezentace Brno

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace P. Marada Brno

Stáhnout zde (PDF)

Nadace Partnerství (extravilán) Prezentace Brno

Stáhnout zde (PDF)

Nadace Partnerství (intravilán) Prezentace Brno

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace JMK DP Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu

Stáhnout zde (PDF)

Ořechov Prezentace Brno

Stáhnout zde (PDF)