Pracovní setkání se zástupci mikroregionů

5. 6. 2018

V rámci projektu Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje se konalo v úterý 5. června 2018 v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje pracovní setkání se zástupci mikroregionů. Účastníky byli především zástupci mikroregionů a obcí z území Jihomoravského kraje. Prezentovány byly především informace o evropském indexu kvality veřejné správy, Krajské správě ČSÚ v Brně a aktuálním stavu příprav Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Dále byli účastníci pracovního setkání seznámeni s dotazníkovým setřením v Jihomoravském kraji, zkušenostmi Centra pro regionální rozvoj s kontrolou projektů v Integrovaném operačním programu, průzkumem zaměstnanosti v Jihomoravském kraji v roce 2017, rozvoje cykloturistiky na území Jihomoravského kraje. Představen byl také nový projekt Jihomoravského kraje Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury. Závěrečná část setkání byla věnovýna Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc.

Prezentace ke stažení

Evropský index kvality veřejné správy

Stáhnout zde (PDF)

Krajská správa ČSÚ v Brně

Stáhnout zde (PDF)

Aktuální stav příprav Strategie regionálního rozvoje 2021+

Stáhnout zde (PDF)

Dotazníkové šetření v Jihomoravském kraji 2018

Stáhnout zde (PDF)

Nadace Partnerství (intravilán) Prezentace Brno

Stáhnout zde (PDF)

Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji v roce 2017

Stáhnout zde (PDF)

Rozvoj cykloturistiky v Jihomoravském kraji

Stáhnout zde (PDF)

Projekty Jihomoravského kraje

Stáhnout zde (PDF)

Program rozvoje Jihomoravského kraje 2018-2021

Stáhnout zde (PDF)