Rešerše podkladů k problematice sucha a hospodaření s vodou v Jihomoravském kraji

22. 10. 2019

Záměrem semináře je představení projektu, který má za cíl zhodnocenívšech dostupných relevantních dokumentŮ a materiálů, které řeší problematiku sucha v Jihomoravském kraji.

Prezentace ke stažení

SWECO prezentace

Stáhnout zde (PDF)

ČHMÚ prezentace

Stáhnout zde (PDF)

CZECHGLOBE prezentace

Stáhnout zde (PDF)

Pozvánka a program

Stáhnout zde (PDF)