Konzultační seminář pro potenciální žadatele do programu IROP 2021-2027

2. 3. 2022

Cílová skupina: zástupci odborů KrÚ JMK a zřizované příspěvkové organizace.

Místo konání semináře: budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, místnost č. 045A (-2. patro, snížené podlaží).

Den a doba konání semináře: 2. března 2022, 9:00-11:30 hod.

Program

9:00 Přivítání účastníků
Ing. Ivo Minařík, MPO, vedoucí odboru regionálního rozvoje KrÚ JMK

9:05–10:05 Představení vybraných specifických cílů IROP 2021-2027 s ohledem na připravované projekty
Mgr. Ljubomir Džingozov, ředitel územního odboru IROP pro JMK

10:05–10:30 Diskuse

10:30–11:30 Individuální konzultace k připravovaným projektům
tým pracovníků územního odboru IROP pro JMK

Kontakty

silnice, telematika, cyklostezky (SC 3.1 a SC 2.1)
Ing. Michaela BROŽOVÁ, tel.: 499 420 602 / 735 157 809, michaela.brozova@crr.cz

zdravotnictví (SC 4.3)
Ing. Andrea FALTUSOVÁ, tel.: 485 226 169 / 731 596 413, andrea.faltusova@crr.cz
Ing. Markéta LUTOVSKÁ, tel.: 485 226 170 / 731 596 415, marketa.lutovska@crr.cz

e-government a kyberbezpečnost (SC 1.1)
Ing. Lucie PETRŽELKOVÁ, tel.: 381 670 026 / 734 411 570, lucie.petrzelkova@crr.cz

IZS (SC 2.3)
Ing. Anna KREUTZIGER, tel.: 225 855 352 / 731 628 226, anna.kreutziger@crr.cz

vzdělávání (SC 4.1)
Mgr. Darina ŠKODOVÁ, tel.: 518 770 232 / 602 580 065, darina.skodova@crr.cz

sociální služby, deinstitucionalizace (SC 4.2)
Mgr. Vladimíra VOKURKOVÁ KOŠKOVÁ, tel.: 225 855 267, vladimira.vokurkovakoskova@crr.cz

Prezentace ke stažení

Prezentace IROP 2021-2027

Stáhnout zde (PDF)