Diskusní jednání k rozvoji Moravskokrumlovska a přípravě projektů v území

12. 4. 2023

Případová studie SO OPR Moravský Krumlov byla projednána na Diskuzním jednání na Městském úřadě v Moravském Krumlově dne 12. 04. 2023. Jednání se zúčastnili zástupci obcí, místních akčních skupina a dobrovolných svazků obcí. Na jednání byla představena struktura studie, návrhová část a seznam navržených opatření, a dále proběhla diskuse k nejvýznamnějším problémům rozvoje území.

Ke stažení

Případová studie HSOÚ Moravský Krumlov

Stáhnout zde (PDF)