Odborný seminář „Výsadba zeleně v jihomoravské krajině“

11. 9. 2018

V rámci projektu Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje proběhl v úterý 11. září 2018 v budově Administrativního a školícího centra Cejl odborný seminář s názvem „Výsadba zeleně v jihomoravské krajině“. Účastníky byli především zástupci obcí a Místních akčních skupin z území Jihomoravského kraje. Prezentovány byly zejména praktické informace k výsadbě a údržbě zeleně, ale také byly zmíněny například možnosti, jakým způsobem lze výsadby financovat a to jak z krajských, tak národních zdrojů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc.

Prezentace ke stažení

Prezentace na téma jak vysadit a pecovat o vysazenou zeleň

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace na téma výsadba stromů

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace na téma řez stromu

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace na téma výsadba ovocných dřevin

Stáhnout zde (PDF)

Výsadba zeleně v MAS v rámci OPŽP

Stáhnout zde (PDF)

Pozvánka a program

Stáhnout zde (PDF)