Expertní setkání k tvorbě strategické vize a cílů Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

6. 12. 2019

Ve středu 27.11.2019 proběhlo v nově otevřených prostorách JCMM setkání, které mělo za cíl tvorbu strategické vize a cílů Jihomoravského kraje. Setkání se účastnili jak odborníci z řad veřejnosti, tak odpovědní pracovníci Krajského úřadu Jihomovarského kraje. Setkání probíhalo formou debaty v tematických skupinách, jejichž výstupem byly doporučení pro budoucí rozvoj regionu a také doplněná a prioritizovaná SWOT analýza.

Setkání bylo velmi zajímavé a poskytlo pracovníkům KrÚ JMK velké množství cenných dat pro budoucí práci na tvorbě Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+.

Prezentace ke stažení

Pozvánka

Stáhnout zde (PDF)

Program

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace Tvorba vize SRJMK 21+

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace Analytická část SRJMK 21+

Stáhnout zde (PDF)