Seminář – Příprava a realizace malých vodních ploch v území Jihomoravského kraje

27. 4. 2021

Jihomoravský kraj uspořádal 27.4.2021 online seminář s názvem Příprava a realizace malých vodních ploch (MVP) v území JMK a možnosti jejich financování, kterého se zúčastnilo 54 účastníků.

Na semináři byly představeny návrhy 800 lokalit pro realizaci malých vodních ploch, které představují potenciál pro řešení dlouhodobého problému – nedostatku vody v krajině. Patří sem zejména vybudování nových hydrologických prvků jako mokřady, tůně, meandrování a rozvětvení koryt povrchových toků, revitalizace tůní, mokřadů a biotopů. Tato databáze vznikla sloučením informací od zástupců obcí s plochami vygenerovanými z modelu terénu a dalších geografických dat. Účastníkům semináře bylo dále představeno – co je potřeba a jak postupovat při plánování, přípravě a realizaci malých vodních ploch, jaké mají možnosti financování z krajských,  národních a evropských zdrojů a příklady dobré praxe z obcí, kde projekty na zadržení vody v krajině již úspěšně realizovali.

Prezentace ke stažení

Dotační podpora v sekci vodního hospodářství (MZE)

Stáhnout zde (PDF)

Komplexní řešení vody a krajiny obec Luleč

Stáhnout zde (PDF)

Možnosti financování MVP (JMK)

Stáhnout zde (PDF)

Obnova rybníka v k.ú. Míchov u Boskovic

Stáhnout zde (PDF)

Oprava Rudského rybníka

Stáhnout zde (PDF)

Prostorová analýza MVP (GEOtest)

Stáhnout zde (PDF)

Vodní nádrž v k.ú. Diváky

Stáhnout zde (PDF)