Pracovní setkání vedoucích odborů regionálního rozvoje krajských úřadů

19. 1. 2018

V rámci projektu Regionální stálé konefrence pro území Jihomoravského kraje proběhlo pracovní setkání vedoucích odborů (a jejich zástupců) regionálního rozvoje krajských úřadů, které se uskutečnilo v rámci průběhu veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2018 v Brně v pátek dne 19. ledna 2018 od 10:00 hodin. Jednání, které se konalo v areálu vědeckého zábavního parku VIDA! science centrum v Brně, Křížkovského 554/12, multifunkčním sále, bylo zaměřeno na krajská témata spolupráce v rámci regionálního rozvoje, přípravu a realizaci projektů v programovém období EU 2014–2020 a pozici krajů pro programové období kohezní politiky EU 2021–2027.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Technická pomoc.

Prezentace ke stažení

Pozvánka na pracovní setkání regionalistů v Brně

Stáhnout zde (PDF)

Zápis z pracovního jednaní regionalistů v Brně

Stáhnout zde (PDF)