Praktické ukázky ke zmírnění dopadů klimatických změn v jihomoravské krajině

6. 5. 2019

Seminář se uskutečnil dne 6. června 2019 v pavilonu G2 v rámci veletrhu URBIS Smart City.

Na semináři byly prezentovány tyto body:

  • Koncepce ochrany před následky sucha a plánované dotace pro obce v letech 2019-2020.
  • Zkušenosti s realizacemi vodohospodářských staveb v rámci pozemkových úprav.
  • Příklady dobré praxe z obcí Jihomoravského kraje

Prezentace ke stažení

Prezentace – obec Borkovany – rybníky

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace – ČMPKÚ – Stavba MVN a zkušenosti s realizací

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace – obec Kozlany – zadržování vody v krajině

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace – obec Kuželov – zmírnění dopadu klim. změn

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace – Podpora opatření na drobných vod. tocích a mal. nádržích – MZE

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace – OPŽP – PO 1,4 – MŽP

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace – Železné_Realizace lokálního biocentra Hradisko, I.etapa

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace – Židlochovice_Mokřady

Stáhnout zde (PDF)

Pozvánka

Stáhnout zde (PDF)

Program

Stáhnout zde (PDF)