5. zasedání RSK JMK

2. 10. 2015

Pod vedením hejtmana a předsedy RSK JMK Michala Haška se v pátek 2. října 2015 uskutečnilo 5. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

„Vyhodnotili jsme přípravu projektů, schválili jsme seznam silničních projektů rekonstrukcí na silnicích druhých tříd pro podání žádostí z IROP za cca 1.4 miliardy korun a vzali jsme na vědomí záměr Jihomoravského kraje pořídit za přispění fondů EU v tomto plánovacím období nové vlakové soupravy pro regionální železniční dopravu. Ty budou po vzoru některých německých spolkových zemí ve vlastnictví regionu a v užívání smluvního partnera, který bude zajišťovat regionální železniční dopravu,“ řekl hejtman a předseda RSK JMK Michal Hašek.

K tématům jednání patřila také příprava zpracování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje, vznik Pracovní skupiny pro cestovní ruch, současný stav vyjednávání o programovém období 2014-2020, schválení aktualizace Regionálního akčního plánu pro území Jihomoravského kraje, schválení nositelů projektů Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání do vyhlášené výzvy Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání či aktuálně vyhlašované výzvy operačních programů.
Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Ke stažení