3. jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

6. 6. 2016

Dne 6. června se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch. Hlavními doby již třetího jednání pracovní skupiny byl program na podporu destinačních managementů, zavedení elektronické evidence tržeb a problematika nedostatku pracovníků v cestovním ruchu a nedostatečná jazyková vybavenost.

Ke stažení