25. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 8. 2. 2023

8. 2. 2023

25. jednání PS VaZ  se konalo ve středu 8. 2. 2023. PS VaZ na setkání zabývala následujícími body:

  1. Dokument KAP 3
  2. Žádosti o zařazení nových projektových záměrů do KAP 3 a RAP v oblasti školství
  3. Aktualizace souhrnných investičních rámců v rámci KAP 3 a RAP za oblast školství
  4. Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje
  5. Kvalitativní šetření pracovního trhu: Poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících u vybraných hospodářských odvětví
  6. Různé

Ke stažení