11. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 26. května 2017

26. 5. 2017

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost se sešla v pátek 26. května 2017 v administrativním a školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Členové PS byli seznámeni s výsledky průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji za rok 2016, dále se zapojili do příprav Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro roky 2018 – 2021. Na programu jednání bylo také seznámení se s projekty Krajské hospodářské komory jižní Moravy a projekt Implementace KAP. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení