4. jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

12. 9. 2016

V pondělí 12. září se členové Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch sešli na svém čtvrtém jednání. Hlavním bodem programu byla aktuální situace ohledně zakládání oblastních destinačních managementů v Jihomoravském kraji, ale také informace o přípravě Národního programu podpory cestovního ruchu, elektronická evidence tržeb či cykloturistika v JMK a její rozvoj.

Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápise.

Ke stažení