4. jednání PS pro dopravní infrastrukturu

10. 3. 2017

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu se v pátek 10. března setkala v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na svém 4. jednání. Obsahem byly aktuální informace ohledně přípravy projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku JMK“, dále projekty silnic II. a III. třídy připravované do 1. výzvy SC 1.1 IROP, příprava a realizace projektů v oblasti dopravy městem Brnem a společností Kordis a dále informace o možnostech financování budování cyklostezek.

Ke stažení