13. jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

Jednání PS CR probíhalo formou videokonference, PS CR se [...]