13. jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

7. 10. 2022

Jednání PS CR probíhalo formou videokonference, PS CR se zabývala následujícími body:

  1. Úvod a organizační změny v PS
  2. Plánované dotační programy v oblast cestovního ruchu – JMK
  3. Informace ke změně Strategie cestovního ruchu – JMK
  4. Přehled aktivit a vyhodnocení tur. sezony – CCRJM
    • aktuální informace, projekty, zhodnocení turistické sezóny, plán a aktivity na rok 2023
  5. Různé, diskuse a závěr

Ke stažení