8. zasedání RSK JMK

24. 6. 2016

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu se v pátek 24. června 2016 za účasti náměstka hejtmana Romana Celého a radního Václava Božka uskutečnilo 8. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje.

Ústředním bodem byly výsledky jednání pracovních skupin regionální stálé konference v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu, vzdělávání a zaměstnanosti, sociální oblasti, dopravní infrastruktuře a regionální inovační strategii.

Ke stažení