20. zasedání RSK JMK

28. 2. 2020

Dne 28. února 2020 se ukutečnilo už 20. zasedání Regionální stálé konference. Zasedání proběhlo v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.

Zasedání vedl pověřený člen vedením pan náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Martin Maleček.

Mezi body jednání byly zařazeny:

  • personální změny RSK JMK a v pracovních skupinách RSK JMK,
  • MMR – aktuální informace k přípravě programového období 2021+,
  • informace o zasedání Národní stálé konference,
  • zpracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ aj.

Ke stažení