13. zasedání RSK JMK

22. 9. 2017

V pátek 22. září 2017 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, v Brně uskutečnilo 13. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK). Zasedání se zúčastnila vedoucí oddělení řízení strategie regionálního rozvoje ministerstva pro místní rozvoj Ing. Radana Leistner Kratochvílová a vedoucí sekce řízení PhDr. Aleš Pekárek. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete na odkazech níže.

Ke stažení