10. zasedání RSK JMK

13. 1. 2017

Pod vedením hejtmana a předsedy Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) Bohumila Šimka se v pátek 13. ledna 2017 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu konalo 10. pracovní jednání této neformální instituce.

Na konferenci zazněly například informace k čerpání fondů EU na jižní Moravě v programovém období 2014 – 2020 nebo ke strategiím Místních akčních skupin v území kraje.

Ke stažení