27. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 19. 2. 2024

19. 2. 2024

PS VaZ se na svém 27. setkání zabývala následujícími body:

  1. Personální složení PS
  2. Žádost o zařazení nového projektového záměru do Regionálního akčního plánu (RAP) v oblasti speciálního školství
  3. Schválení kritérií pro hodnocení projektů zařazených do RAP v oblasti speciálního školství
  4. Prioritizace a aktualizace souhrnného investičního rámce v RAP za oblast speciálního školství
  5. Příprava Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK 2024-2028 – aktuální stav
  6. Různé

Ke stažení