8. jednání PS pro životní prostředí

22. 5. 2017

V pondělí 22. května se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje v Brně sešla Pracovní skupina pro životní prostředí. Na programu jednání byla nová legislativa o ochraně přírody a krajiny, dále aktuální stav implementace soustavy Natura 2000 v Jihomoravském kraji a Program rozvoje Jihomoravského kraje pro roky 2018 – 2021.

Podrobné informace o průběhu jednání můžete najít v zápisu z jednání.

Ke stažení