6. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 6. května 2016

6. 5. 2016

Členové Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost se v pátek 6. května 2016 sešli v administrativním a školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje na již šestém setkání. Nejprve se pracovní skupina shodla na rozšíření své členské základny o zástupce České školní inspekce, dále byla na programu Analýza potřeb území v rámci KAP, prioritizace potřeb území a poskytnutí aktuálních informací ohledně Strategické části Strategie rozvoje lidských zdrojů JMK.

Ke stažení