26. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 20. 11. 2023

30. 11. 2023

PS VaZ se na svém 26. jednání zabývala následujícími body:

  1. Ukončení projektu KAP III a realizace implementačního projektu IDZ JMK
  2. Příprava Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK 2024-2028
  3. Žádosti o zařazení nových projektových záměrů a aktualizací do KAP 3 a RAP v oblasti školství
  4. Aktualizace souhrnných investičních rámců v rámci KAP 3 a RAP za oblast školství
  5. Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů na období 2024-2025
  6. Tabulka národního spolufinancování v programovém období 2021–2027 s platností od 01.11.2023
  7. Různé

Ke stažení