23. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 29. 4. 2022

29. 4. 2022

PS VaZ se na setkání zabývala následujícími body:

  1. Aktuální informace ke KAP III JMK
  2. Představení vybraných projektových záměrů vztahujících se k RAP v oblasti školství
  3.  Aktualizace RAP za oblast školství
  4. Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ a Akční plán SRJMK 2021+ na roky 2022-2023
  5. Různé

Ke stažení