2. jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

23. 2. 2016

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch se dne 23. února 2016 sešla na svém druhém jednání. Na programu jednání bylo především podání aktuálních informací ohledně možností financování projektů z oblasti cestovního ruchu a připravovaných projektů v Jihomoravském kraji.

Ke stažení