15. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 31. srpna 2018

31. 8. 2018

Dne 31. srpna 2018 se v administrativním a vzdělávacím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost. Pracovní skupina se zaobírala tématy: 1. Výzkumné šetření – Důvody žáků středních škol pro opakovaný přestup na jinou střední školu; 2. Aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství; 3. Představení projektových záměrů v rámci aktualizace Rámce podpory infrastruktury investic KAP JMK; 4. Rámec podpory infrastruktury investic KAP JMK a jeho aktualizace. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení