1. jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

4. 11. 2015

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch se poprvé sešlo dne 4. listopadu 2015 od 9 hodin v sídle Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3. Na programu jednání pracovní skupiny byly zejména informace o tematických operačních programech a připravovaných projektech v oblasti cestovního ruchu na území Jihomoravského kraje.

Podrobné informace o jednání pracovní skupiny naleznete v zápise.

Ke stažení