Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu v roce 2024

Cíl dotačního programu: Účelem dotačního programu je podpora adaptačních [...]