Konzultační seminář pro potenciální žadatele oblast školství IROP 2021-2027

3.10. 2022, Cejl 73 Brno