29. zasedání RSK JMK (27. 10. 2023)

29. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje [...]