29. zasedání RSK JMK

27. 10. 2023

29. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje

Termín jednání: pátek 27. října 2023 od 9 do 11 hodin

Ke stažení