6. zasedání RSK JMK

11. 12. 2015

Pod vedením hejtmana a předsedy RSK JMK Michala Haška se v pátek 11. prosince 2015 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu konalo 6. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

„Konference řešila čerpání fondů EU na jižní Moravě v období 2014 – 2020. Zástupci ministerstva pro místní rozvoj informovali o již vyhlášených 110 výzvách v ČR a také o připravovaných výzvách, k nimž vznášíme připomínky. Podpořili jsme požadavek univerzit na změnu podmínek programu OP PIK Aplikace, nejsme spokojeni s pomalou cerifikací místních akčních skupin ze strany SZIF (MZe) a žádáme možnost financování doprovodné infrastruktury u národních kulturních památek a památek UNESCO,“ informoval o průběhu jednání hejtman Michal Hašek.

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Ke stažení