23. zasedání RSK JMK

28. 5. 2021

Dnes 28. května 2021 od 9:00 hod. se uskuteční 23. zasedání Regionální stálé konference v sdíle Krajského úřadu Jihomoravského kraje v sále Zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Program 23. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) konaného dne 28. května 2021 (kombinace formy prezenčního a on-line jednání):

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Personální složení PS RSK JMK
 3. Schválení Statutu a Jednacího řádu RSK JMK a doplnění personálního obsazení RSK JMK
 4. Výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK
 5. Schválení rozdělení území Jihomoravského kraje pro zpracování MAP III
 6. MMR – Informační systém projektových záměrů, „Rámec pro posilování administrativní kapacity implementační struktury evropských fondů v programovém období 2021-2027“, „Územní dimenze v operačních programech 2021+“ a aktuální informace,
 7. MPO – Národní plán obnovy 2020-2026
 8. Zpracování Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti
 9. Aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje
 10. Dopracování Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ (finální verze)
 11. Diskuze a závěr

Ke stažení